Výučbové programy pre základné školy a ich žiakov

Podpora

Ak tu nenájdete riešenie prípadných problémov, popíšte svoj problém, základné parametre vášho počítača a odošlite na adresu tech@silcom-multimedia.sk. K dispozícii je tiež naša horúca linka (hotline) 041 565 2147 (prac.dni 9:00-12:00 a 13:00-17:00).

Reklamačný poriadok | Licenčné podmienky

DidaktaSK projektor

Na spustenie našich programov umiestnených v cloude sme vytvorili vlastný tzv. projektor. Medzi jeho prednosti patrí najmä zrýchlenie komunikácie a automatické pripojenie na naše servery, okamžitý celoobrazovkový režim a v neposlednom rade znemožnenie prístupu žiakov na iné webové adresy. Projektor je primárne určený na OS Windows. Okrem toho v tzv. beta verziách podporujeme i menej používané operačné systémy - MacOS (OS X) a vybrané linuxové distribúcie pre Intel/AMD procesory. Na stiahnutie niektorej z týchto verzií nás kontaktujte.

Projektor na OS Windows sťahujte tu:
https://www.silcom-multimedia.sk/_sk/download/DidaktaSK-Setup-1.0.0.exe

Niektoré antivírusové programy (napr. ESET) zakazujú sťahovať spustiteľné súbory. Ak je tomu tak aj vo vašom prípade, sťahujte tu:
https://www.silcom-multimedia.sk/_sk/download/DidaktaSK-Setup-1.0.0-1.zip

Pre hromadnú, automatickú inštaláciu na vysoký počet počítačov ponúkame aj MSI variant inštalátoru (doporučujeme len pre veľmi skúsených užívateľov, ktorí pracujú s rôznymi deployment nástrojmi). Sťahujte tu:
https://www.silcom-multimedia.sk/_sk/download/DidaktaSK-Setup-1.0.0.msi

Po stiahnutí súbor (v prípade variantu ZIP najprv rozbaľte a potom) spustite - inštalačný súbor nainštaluje všetko potrebné všetkým používateľom daného PC a vytvorí svojho zástupcu na ploche.

Po spustení inštalačného súboru sa môže objaviť oznámenie SmartScreen filtra programu Windows Defender - viď obrázok:

Pre pokračovanie v inštalácii kliknite na odkaz Ďalšie informácie a potom vyberte Spustiť aj v tomto prípade.

Najčastejšie otázky (FAQ)

Problémy s tlačou v DidaktaSK projektore

Pri nižšie vymenovaných programoch nemožno korektne tlačiť z DidaktaSK projektora - pri pokuse o tlač iba preblikne čierna obrazovka a neobjaví sa tlačový dialóg pre výber tlačiarne. Ide o tieto programy:

 • Didakta Fyzika 2
 • Didakta Chémia
 • Slovné úlohy
 • Slovenská republika a jej kraje
 • Európska únia
 • Vševedkovo safari
 • Vševedko na vidieku
 • Vševedkova botanická záhrada

Napíšte si prosím na technickú podporu (tech@silcom-multimedia.sk) pre zaslanie jednouživatelských off-line verzií uvedených programov zadarmo, z ktorých budete môcť realizovať požadované výtlačky.

Problém so spustením programov na Windows 10

Pri spustení programu na OS Windows 10 vyskočí chybová hláška "Dátová oblasť odovzdaná systémovej službe je príliš malá." a program sa nespustí.

Ide o problém samotných Windows 10, ktoré zrejme po vykonaných aktualizáciách zaplní cache a niektoré aplikácie nemožno spustiť. Použite prosím nástroj Čistenie disku (Štart / Všetky aplikácie / Nástroje pre správu Windows - pravým tlačidlom kliknite na Čistenie disku - Ďalšie - Spustiť ako správca) - viď obrázok:

Potom označte všetky položky okrem "Súbory denníkov inovácie systému Windows" - viď obrázky - a dajte OK. Po vyčistení reštartujte počítač.

Program vyžaduje pri následnom spustení opäť aktiváciu

Po skopírovaní školskej sieťovej multilicencie do zdieľanej zložky na serveri a vytvoreniu zástupcu k exe súboru aktivuje a spustí sa program na žiackej stanici pod Admin účtom bez problémov. Po následnom spustení programu na ďalšej žiackej stanici pod User účtom však program vyžaduje opäť aktiváciu.

Nie sú nastavené potrebné oprávnenia do zložky na serveri, v ktorej je umiestnený program - je potrebné, aby všetci užívatelia (žiaci, učitelia) mali oprávnenie čítať a zapisovať do tejto zložky na serveri - pozri pdf návod na inštaláciu::

Pretože ide o sieťovú multilicenciu, musia byť všetky súbory a zložky programu umiestnené v zdieľanom adresári na serveri (príp. počítači, ktorý sa správa vo vašej sieti ako fileserver),v ktorom majú všetci užívatelia oprávnenie čítať a zapisovať.

Ak toto oprávnenie čítať a zapisovať do zložky na serveri chýba, program nemôže overiť a aktualizovať informácie o licencii z licenčného súboru, ktorý sa nachádza v tejto zložke, a preto si vytvorí na lokálnej stanici na disku:/ v profile užívateľa nový licenčný súbor, ktorý chce byť znova aktivovaný.

Chybné hlásenie " Umiestnenie nie je dostupné"

Po úspešnej aktivácii školskej sieťovej multilicencie sa nespustí program, ale zobrazí sa fráza podobná tejto vzorovej fráze, kde v uvedenej ceste je medzera v názve exe súboru: "Umiestnenie nie je dostupné. K:\silcom\Dopravná výchova\dopr_výchova .exe odkazuje na umiestnenie, ktoré už nie je k dispozícii. Umiestnenie môže byť na pevnom disku tohto počítača alebo v sieti..."

Nebol urobený bod 2a - Zadanie UNC cesty vo vlastnostiach zástupcu - pozri pdf návod na inštaláciu. Miesto písmena disku musia byť cesty uvedené v tvare UNC - t.j. začínať dvojitou lomkou- \názov serveru\adresár\...

Stačí teda vo Vlastnostiach zástupcu nahradiť v riadkoch "Cieľ" a "Spustiť v" písmeno disku(v tomto prípade to je písmeno K:) UNC cestou, ktorú to písmeno zastupuje a program bude fungovať.

Čierna obrazovka v celoobrázkovom režime

(spoločný problém pre flashové verzie programov - Didakta - upgrady 2014, Vševedko, Dopravná výchova, Slovné druhy)

Po spustení programu sa objaví v celoobrazovkovom režime len čierna obrazovka, po stlačení klávesy Esc alebo Alt + TAB sa program prepne do okna a už sú vidieť všetky ovládacie prvky. Ako vyriešiť tento problém, aby program štartoval korektne v celoobrazovkovom režime?

Jedná sa o nastavenie vo Flash Playeri, konkrétne hardvérovej akcelerácie grafiky. Po stlačení klávesy Esc zmenšite program do okna, potom kliknite pravým tlačidlom myši kamkoľvek do plochy okna a z ponuky vyberte Settings. Na záložke Display zrušte zaškrtnutie "Enable hardware acceleration" - viď obrázok, potvrďte Close, zatvorte a znova spustite program.

Program po úvodnej obrazovke nepokračuje ďalej

(spoločný problém pre viac programov)

V programoch nabehne iba úvodná obrazovka, potom sa program zastaví a nepokračuje ďalej. Po spustení programu Slovné druhy na úvodnej obrazovke nemožno program ovládať, lebo je kurzor myši v pozadí "za budovou školy" a žiadne z okien nereaguje. V programe Vševedko na vidieku sa po spustení objaví len sivá obrazovka. V programe Vševedkova botanická záhrada pri spustení blikajú naraz všetky voľby v roztvorené knihe, kurzor myši sa nepohybuje, nedá na nič kliknúť. Čo spôsobuje tieto problémy?

Takéto správanie programov sa prejaví iba v prípade, keď na danom počítači sú zastavené zvukové služby - ikonka pre hlasitosť (vpravo dole v lište Windows - vedľa hodín) je preškrtnutá červeným krížikom. Windows 7 toto môžu robiť automaticky, keď počítač nie je pripojený k bedničkám alebo slúchadlám. Jednoducho pripojte slúchadlá alebo reproduktory, popr. zapnite zvuk kliknutím pravým tlačidlom myši na preškrtnuté ikone zvuku, vyberte položku "Zvuk" a potom na záložke "Prehrávanie" vyberte "Speakers" (ak je to zakázané, dajte cez pravé tlačidlo myši možnosť Povoliť).

Matematika na Divokom západe

Prečo program Matematika na divokom západe vyhodnocuje v lokácii "Obchod (General store)" výsledky ako nesprávne, aj keď sú vypočítané správne?

V tejto lokácii je potrebné okrem správne vypočítaných príkladov ešte vypočítané výsledky zoradiť od najmenšieho po najväčší - viď nápovedu v programe kliknutím na červený otáznik vľavo dole na obrazovke.

Windows 10, 11

Windows 10 update 2004 - dôležité upozornenie!

Tohtoročná májová aktualizácia Windows 10 (update 2004) sa opäť stretáva s radom chýb, ktoré priznal a uverejnil sám Microsoft (viac tu https://docs.microsoft.com/en-us/windows/release-information/status-windows-10-2004). Jedným z prejavov týchto chýb môže byť nefunkčnosť našich programov inštalovaných v sieťovej i jednopoužívateľskej verzii (netýka sa online verzií programov spúšťaných z www.didakta.sk). Preto odporúčame v tejto chvíli neinštalovať update 2004, kým Microsoft neopraví väčšinu chýb.

Do doby, než budú opravené chyby zo strany výrobcu OS, máme nasledujúce riešenie:

 1. stiahnite si z nášho webu tieto DLL knižnice (tu v spoločnom archíve - kniznice_dll.zip)
 2. rozbaľte ich do adresára, v ktorom sa nachádza spustiteľný *.exe súbor našej aplikácie
 3. opakujte tento postup pri každom adresári s našimi aplikáciami

Funkčnosť v systémoch Windows 7, 8, 10 a 11

Dňa 10.1.2023 spoločnosť Microsoft ukončila technickú podporu pre operačné systémy Windows 7 a 8 (resp. 8.1). Z tohto dôvodu tiež my už neposkytujeme technickú podporu pre OS Windows 7 a 8. Ak napriek tomu stále používate naše staršie programy na uvedených nepodporovaných OS, nižšie uvedené postupy sú stále platné.

Naše tituly vydané pred rokom 2008 (tj. Alíci, Didakty, Matematika na DZ, ZOO) všeobecne vzhľadom k dátumu vytvorenia nepodporujú operačné systémy Windows 7 a Windows 8 (viď. požadovanú konfiguráciu na prebaloch titulov alebo na našich webových stránkach.) Napriek tomu je väčšina z nich funkčná (viď. tabuľka) tak v 32-bitovej, ako aj v 64-bitovej verzii. Vzhľadom k použitým vývojovým nástrojom v dobe tvorby produktov však aj napriek úspešným výsledkom testovania nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našich programov v 64-bitovej verzii Windows 7, preto k tejto verzii neposkytujeme plnú podporu. V prípade problémov so spustením našich programov na 64-bitovej verzii Windows 7 je možné využiť Windows XP Mode (viď. nižšie).

Odporúčanie pre inštaláciu
Najčastejšou príčinou problémov sú administrátorské práva pre inštaláciu. Ak má používateľ administrátorský účet (čo je podmienkou pre inštaláciu programov), pri zapnutom Riadení užívateľských účtov (UAC) odporúčame inštalovať programy kliknutím na súbor setup.exe pravým tlačidlom myši a potom výberom možnosti Spustiť ako správca – viď obrázok:

V prípade problémov pri uvedenom postupe odporúčame využiť ďalšiu možnosť v ponuke - Odstrániť problémy s kompatibilitou (Troubleshoot compatibility), potom zvoliť Skúsiť doporučené nastavenia a postupovať podľa pokynov na obrazovke:

Windows XP mode

Ďalšou možnosťou ako tituly inštalovať a spustiť pod Windows 7 je použitie tzv. Windows XP Mode, ktorý však bohužiaľ nie je dostupný pre edíciu Windows 7 Home Basic a Home Premium (iba pre Professional, Ultimate alebo Enterprise). XP Mode ponúka zdarma na stiahnutie priamo Microsoft, uvedomujúc si svoju spätnú nekompatibilitu so svojimi predošlými operačnými systémami. Tento produkt nájdete na webovej adrese http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/download.aspx. Najprv je potrebné stiahnuť a nainštalovať XP Mode (asi 450 MB), potom Windows Virtual PC (asi 10 MB). Podrobnejšie informácie k obidvom produktom nájdete na http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/support/default.aspx.

Aktualizácie / Updaty

Európska únia

Aktualizácia k 31.4.2022

Bol zaktualizovaný program v súvislosti s vystúpením Veľkej Británie z EÚ.

Sieťová verzia:

 1. Stiahnite si tento súbor eu_update_siet.zip na svoj harddisk.
 2. Programom Winzip rozbaľte archív a jeho obsah (adresáre ag, data a súbor EU.aipexe) uložte na server do adresára s programom Európska únia.
 3. Pri dotaze o nahradení pôvodných súborov potvrďte vždy Áno (alebo Áno všetkým).

Jednostanovisková verzia:

 1. Stiahnite si tento súbor eu_update_single.zip na svoj harddisk.
 2. Programom Winzip rozbaľte archív a jeho obsah (adresáre ag, data a súbor EU.aipexe) uložte na danom PC do adresára s programom Európska únia.
 3. Pri dotaze o nahradení pôvodných súborov potvrďte vždy Áno (alebo Áno všetkým).

Slovenská republika a jej kraje

Aktualizácia k 17.6.2019

Bol zaktualizovaný dátový súbor v súvislosti s voľbou novej prezidentky.

 1. Stiahnite si tento súbor update_KrajeSR_2019.zip na svoj harddisk.
 2. Rozbalte zip archív a získate priečinok data. Uložte priečinok na server alebo počítač do priečinka, v ktorom máte prekopírovaný obsah programu Slovenská republika a jej kraje.
 3. Pri otázke o nahradení pôvodných súborov potvrďte Áno.

Didakta - Nemčina 1

Aktualizácia k 14.11.2016 (vzťahuje sa na novú verziu programu z roku 2015, zakúpenú pred týmto dátumom)

Boli zaktualizované dátové súbory.

 1. Stiahnite si tento súbor update-did-nj.zip na svoj harddisk.
 2. Rozbalte archív. Získate priečinok zdroje. Uložte priečinok na server do priečinka, v ktorom máte umiestnený program Didakta - Nemčina 1.
 3. Pri otázke o nahradení pôvodných súborov potvrďte vždy Áno (alebo Áno všetkým).

Vševedko na vidieku

Aktualizácia k 15.10.2010 (vzťahuje sa na tituly zakúpené pred týmto dátumom)

Boli zaktualizované spúšťací exe súbor a dátový súbor.

 1. Stiahnite si tento súbor update_VSV.zip na svoj harddisk.
 2. Pomocou programu Winzip rozbalte archív. Získate súbor Vš_vidiek.exe a priečinok data. Uložte súbor i priečinok na server do priečinka, v ktorom máte prekopírovaný obsah CD-ROMu Vševedko na vidieku.
 3. Pri otázke o nahradení pôvodných súborov potvrďte vždy Áno (alebo Áno všetkým).

Moje prvé slovíčka EN, Moje prvé slovíčka DE

Aktualizácia k 1.9.2010 (vzťahuje sa na tituly zakúpené pred týmto dátumom)

Boli zaktualizované spúšťací exe súbor a dátový súbor.

 1. Stiahnite si tento súbor update_MPS.zip na svoj harddisk.
 2. Pomocou programu Winzip rozbalte archív. Získate súbory Slovicka.exe a EN_slovicka.xml. Prekopírujte (uložte) ich na server do priečinka, v ktorom máte prekopírovaný obsah CD-ROMu Moje prvé slovíčka.
 3. Pri otázke o nahradení pôvodných súborov potvrďte vždy Áno (alebo Áno všetkým).

Európska únia

Aktualizácia k 1.9.2011 (vzťahuje sa na tituly zakúpené pred týmto dátumom)

Boli zaktualizované dátové súbory s údajmi o HDP, nezamestnanosti, obyvateľstve, atď.

 1. Stiahnite si tento súbor update_EU.zip na svoj harddisk.
 2. Pomocou programu Winzip rozbalte archív. Získate priečinok data. Prekopírujte (uložte) ho na server do priečinka EU, v ktorom máte prekopírovaný obsah CD-ROMu Európska únia.
 3. Pri otázke o nahradení pôvodných súborov potvrďte vždy Áno (alebo Áno všetkým).

Vševedkovo safari

Aktualizácia k 1.3.2010 (vzťahuje sa na tituly zakúpené pred týmto dátumom)

Boli zaktualizované dátové súbory.

 1. Stiahnite si tento súbor update_VS.zip na svoj harddisk.
 2. Pomocou programu Winzip rozbalte archív. Získate súbor hra10.xml. Prekopírujte (uložte) ho na server do priečinka SAFARI\data\xml.
 3. Pri otázke o nahradení pôvodného súboru potvrďte Áno.

Didakta - Slovenský jazyk 2

Aktualizácia k 1.9.2009 (vzťahuje sa na tituly zakúpené pred týmto dátumom)

Boli zaktualizované dátové, zvukové a bitmapové súbory.

 1. Stiahnite si tento súbor update_SJ2.zip na svoj harddisk.
 2. Pomocou programu Winzip rozbalte archív. Získate súbor setup.exe a priečinky Bitmap a Zvuk. Všetko prekopírujte (uložte) na server do priečinka, v ktorom máte prekopírovaný obsah CD-ROMu Didakta - Slovenský jazyk 2.
 3. Pri otázke o nahradení pôvodných súborov potvrďte vždy Áno (alebo Áno všetkým).
 4. Pre aktualizáciu dátových súborov na žiackych staniciach je potrebné preinštalovať pôvodné súbory. Z každej žiackej stanice sa teda pripojte na server do priečinka, v ktorom máte prekopírovaný obsah CD-ROMu a spustite nový inštalačný program setup.exe, ktorý ste stiahli a prekopírovali v prvom kroku.
 5. Na žiackej stanici nainštalujte nové súbory do pôvodného umiestnenia (pravdepodobne C:\Program files\Didakta - Slovenský jazyk 2).

Didakta - Slovenský jazyk 1

Aktualizácia k 1.9.2008 (vzťahuje sa na tituly zakúpené pred týmto dátumom)

Boli zaktualizované dátové a bitmapové súbory.

 1. Stiahnite si tento súbor update_SJ1.zip na svoj harddisk.
 2. Pomocou programu Winzip rozbalte archív. Získate súbor setup.exe a priečinok Bitmap. Všetko prekopírujte (uložte) na server do priečinka, v ktorom máte prekopírovaný obsah CD-ROMu Didakta - Slovenský jazyk 1.
 3. Pri otázke o nahradení pôvodných súborov potvrďte vždy Áno (alebo Áno všetkým).
 4. Pre aktualizáciu dátových súborov na žiackych staniciach je potrebné preinštalovať pôvodné súbory. Z každej žiackej stanice sa teda pripojte na server do priečinka, v ktorom máte prekopírovaný obsah CD-ROMu a spustite nový inštalačný program setup.exe, ktorý ste stiahli a prekopírovali v prvom kroku.
 5. Na žiackej stanici nainštalujte nové súbory do pôvodného umiestnenia (pravdepodobne C:\Program files\Didakta - Slovenský jazyk 1).

Staršie, už nepodporované programy

Dňa 10.1.2023 spoločnosť Microsoft ukončila technickú podporu pre operačné systémy Windows 7 a 8 (resp. 8.1)

Z tohto dôvodu tiež my už neposkytujeme technickú podporu pre OS Windows 7 a 8. Ak napriek tomu stále používate naše staršie programy na uvedených nepodporovaných OS, nižšie uvedené postupy sú stále platné.

Alík – Môj prvý šlabikár, Alík - Veselá matematika

V programoch sa prehrávajú animácie v samostatných oknách a na miestach pôvodných animácií sa objavia biele plochy. Ako sa dá tento problém odstrániť?

Biele plochy a prehrávanie animácií v samostatných oknách sú spôsobené tým, že obsah CD-ROMu bol prekopírovaný na server do adresára, ktorý má vo svojom názve medzeru. Inštalačný manuál obsahuje upozornenie, aby cieľový adresár, resp. celá cesta k nemu nemala obsahovať medzeru v názve . Riešením je premenovanie tohto adresára , prípadne presunutie inde, aby prišlo k zmene cesty – ideálny názov adresára je napríklad ALIK_SLAB (ALIK_MAT), alebo ak je vnorený v iných adresároch, tak napríklad K:\VÝUKA\PROGRAMY_SILCOM\ALIK_SLAB (teda, aby sa v celej ceste nevyskytla medzera).
Túto zmenu je potrebné previesť tiež v súbore C:\WINDOWS\ALIK.INI (na lokálnej stanici), a to dvomi možnými spôsobmi:

 1. automaticky – preinštalovaním programu z premenovaného (presunutého) adresára
 2. ručné – otvorením súboru v Poznámkovom bloku a upravením CD cesty, ktorá smeruje na server do príslušného adresára

Tituly Didakta a Matematika na Divokom západe

Pri spustení pod žiackym účtom sa objaví hláška: "Run-time error 75. Path/File access error". Pod administrátorským účtom možno program bez problémov spustiť. V čom je problém?

Problém je v nastavení práv skupine Users(žiaci) na lokálnej stanici - chybová hláška sa objaví vo chvíli, keď chce program na disku vytvoriť dátový súbor s výsledkami žiakov. Máte zrejme príliš obmedzené práva pre žiakov, ktorí nesmú vôbec zapisovať na disk. Riešenie je nasledujúce - na danej žiackej stanici sprístupnite zložku Didaktá Angličtina 1 - stačí len túto, takže systém tým nebude žiadnym spôsobom ohrozený - pre užívateľov skupiny Users s právom zápisu na disk. Cesta k tejto zložke je - pokiaľ ste ju v priebehu inštalácie nezmenili - C:\Program files\Didakta - Angličtina 1.

pre Windows 2000:
Kliknite na túto zložku pravým tlačidlom myši a v ponuke vyberte Zdieľanie. V novo otvorenom okne kliknite na záložku Zabezpečenie - tam máte možnosť označiť právo zápisu (príp. úplnú správu) pre skupinu Users.

pre Windows XP Home:
Kliknite na túto zložku pravým tlačidlom myši a v ponuke vyberte Zdieľanie a zabezpečenie. V novo otvorenom okne označte v prostrednej časti možnosti "Zložka zdieľaná v sieti" a "Povoliť užívateľom v sieti meniť moje súbory".

Spustení súboru setup.exe

Pri spustení súboru setup.exe sa objaví hláška: "Setup fatal error. Unable to generate installation log file".

Táto hláška sa objaví v prípade, že nemáte dostatočné práva na inštaláciu. Je treba prihlásiť sa ku stanici pod administrátorským účtom s plnými právami inštalovať programy.

Didakta - Geometria 1 na Windows 2000

Pri inštalácii titulu Didakta - Geometria 1 na Windows 2000 sa objaví hláška: "Setup cannot continue because some system files are out of date on your system...".

Presuňte sa na adresár C:\WINNT\SYSTEM32 a nájdite súbor msimg32.dll. Tento súbor premenujte, napr. na msimg32_old.dll a potom opäť spusťte inštaláciu Geometria 1.

Inštalácie niektorého z titulov na Windows XP

Pri inštalácii niektorého z titulov na Windows XP sa objaví hláška: "Setup cannot continue because some system files are out of date on your system...".

Odpoveď - 1. SPÔSOB:
Súčasným stlačením kláves Ctrl+Alt+Delete spusťte Správcu úloh. Kliknite na záložku Procesy a ukončite proces s názvom gcasServ.exe. Potom znovu spusťte inštaláciu produktu.

Odpoveď - 2. SPÔSOB:
Spusťte Nástroj na konfiguráciu systému (tlačidlom Štart\Spustiť…\msconfig). Kliknite na záložku Po spustení a zrušte označenie položky gcasServ. Potvrďte OK a reštartujte počítač. Potom znovu spusťte inštaláciu produktu. Po úspešnej inštalácii vráťte do pôvodného stavu položku gcasServ v Nástroji pre konfiguráciu.

Postup inštalácie a aktivácie

Inštalácia a aktivácia produktu (sieťová multilicencia)

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám, že ste si zakúpili náš výučbový program.

Pred inštaláciou a aktiváciou programu sa, prosím, pozorne zoznámte s licenčnými podmienkami v priloženej Licenčnej zmluve. Uschovajte si, prosím, obal produktu alebo e-mail so sériovým číslom. Bez on-line aktivácie nemožno produkt spustiť, využívať služby hot-line, ani požadovať nový aktivačný kľúč v prípade straty pôvodného aktivačného kľúča.

AKTIVÁCIU PRODUKTU ZADANÍM SÉRIOVÉHO ČÍSLA UROBTE IBA NA ŠKOLSKEJ POČÍTAČOVEJ SIETI!

V prípade nedodržania aktivačných postupov a znehodnotení sériového čísla programu je potrebné žiadať nové sériové číslo - za túto službu sa platí (10 EUR).

Pretože ide o sieťovú multilicenciu, musia byť všetky súbory a zložky programu umiestnené v zdieľanom priečinku na serveri (príp. počítači, ktorý sa správa vo vašej sieti ako file-server). Súčasne je treba nastaviť pre všetkých užívateľov oprávnenie na zápis do licenčného súboru (*.lic), ktorý sa nachádza v adresári s programom. Na úspešnú aktiváciu produktu je tiež nevyhnutné funkčné internetové pripojenie na akejkoľvek lokálnej pracovnej stanici.

Celý inštalačný a aktivačný proces spočíva v týchto bodoch:

 1. prekopírovanie celého obsahu CD-ROMU na zdieľaný disk serveru. V prípade el. verzie ide o stiahnutie zip súboru z linku v maile, rozbalenie archívu a uloženie na zdieľaný disk + nastavenie oprávnenia na zápis - pozri predchádzajúci odsek.
 2. vytvorenie zástupcu k spúšťaciemu exe súboru, nastavenie UNC cesty (ak je potrebné - pozri nižšie bod 2a) a skopírovanie tohto zástupcu na všetky pracovné stanice
 3. aktivácia zadaním sériového čísla na akejkoľvek pracovnej stanici, ktorá je pevnou súčasťou siete - nikdy nie na serveri!

Postup podrobne:

 1. Prekopírovanie obsahu CD-ROMu (u el. verzie stiahnutie zipu, rozbalenie a uloženie) na zdieľaný disk serveru

  Prekopírujte celý obsah CD-ROMu (t.j. všetky súbory a zložky) na zdieľaný disk serveru do vopred vytvoreného priečinka. Po prekopírovaní obsahu už nie je potrebná prítomnosť CD-ROMu v mechanike. V prípade el. verzie je po stiahnutí zip súboru z linku v maile potrebné najprv tento archív (zip súbor) rozbaliť a uložiť vzniknuté súbory na zdieľaný disk servera.

 2. Vytvorenie zástupcu k spúšťaciemu exe súboru

  V zdieľanom sieťovom priečinku, do ktorého ste skopírovali obsah CD-ROMu, kliknite pravým tlačidlom myši na spúšťací súbor *.exe a zvoľte možnosť Vytvoriť zástupcu - pozri vzorový obrázok.

  1. Zadanie UNC cesty v cieli zástupcu

   Tento krok ja nevyhnutný iba v prípade, keď na lokálnych staniciach je zdieľaný disk serveru pripojený pod určitým písmenom (napr. K:/). Ak je zdieľaný disk pripojený s úplnou sieťovou cestou (t.j. UNC cestou, ktorá vždy začína dvojitou lomkou - napr. \Server\aplikácie\Programy), môžete tento krok vynechať a prejsť na bod 2b. - Skopírovanie zástupcu.

   Prejdite na lokálnu stanicu, v adresári na serveru nájdite vytvoreného zástupcu, kliknite naň pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť Vlastnosti. V riadkoch "Cieľ" a "Spustiť v" začína cesta písmenom (napr. K:\) - pozri obr. 1. Kliknite na tlačidlo Otvoriť umiestnenie súboru (pozri obr. 2). Otvorí sa nové okno a súčasne sa automaticky zmení cesta vo vlastnostiach zástupcu v riadkoch "Cieľ" a "Spustiť v" na žiadanú UNC cestu začínajúcu dvoma lomkami - pozri obr.3. Teraz stačí len potvrdiť OK.

   obr 1.
   obr 2.
   obr 3.

  2. Skopírovanie zástupcu na jednotlivé pracovné stanice

   Po nastavení UNC cesty skopírujte zástupcu na jednotlivé pracovné stanice do umiestnenia na Plochu:

   Pre Windows 10, 11: C:\Users\Public\Desktop

 3. Aktivácia produktu vložením sériového čísla na lokálnej stanici

  Prihláste sa na akejkoľvek lokálnej pracovnej stanici pod účtom Administrátora. Nájdite zástupcu programu (pozri predchádzajúce body), spustite ho a pokračujte v aktivácii produktu podľa inštrukcií na obrazovke.

  Krok 1.
  Kliknite na tlačidlo "Další".

  Krok 2.
  Do prvého riadku vložte sériové číslo, ktoré nájdete na štítku vo vnútri obalu. Potom vložte názov a adresu školy, ktorá licenciu zakúpila a platný e-mail.

  Krok 3.
  Kliknite na tlačidlo "Další".

  Krok 4.
  Ak ste vložili správne sériové číslo a uskutočnila sa online aktivácia, úspešne ste zaktivovali produkt.. Kliknutím na tlačidlo "Další" je proces aktivácie skončený a automaticky sa spustí program.

  Aktiváciu je potrebné uskutočniť iba raz na jednej pracovnej stanici - na ďalších staniciach v sieti sa po kliknutí na zástupcu hneď spustí program.

 4. Deaktivácia produktu

  V prípade nutnosti deaktivácie pracovných staníc (napr. z dôvodu poruchy alebo výmeny hardvéru) kontaktujte pre získanie presného postupu technickú podporu SILCOM Multimedia SK, s.r.o. - pozri nižšie.

V prípade otázok s ohľadom na aktiváciu, spustenie programu alebo technických problémov sa na nás neváhajte obrátiť.
Kontakt: tech@silcom-multimedia.sk

PDF súbor s popisom inštalácie a aktivácie produktu (sieťová multilicencie) môžete stiahnuť tu -> instalacia-a-aktivacia-produktu.pdf

Inštalácia a aktivácia produktu (single multilicencia)

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám, že ste si zakúpili náš výučbový program.

Pred inštaláciou a aktiváciou programu sa, prosím, pozorne zoznámte s licenčnými podmienkami v priloženej Licenčnej zmluve. Uschovajte si, prosím, obal produktu alebo e-mail so sériovým číslom. Bez on-line aktivácie nemožno produkt spustiť, využívať služby hot-line, ani požadovať nový aktivačný kľúč v prípade straty pôvodného aktivačného kľúča.

AKTIVÁCIU PRODUKTU ZADANÍM SÉRIOVÉHO ČÍSLA UROBTE NA KAŽDEJ STANICI V ŠKOLSKEJ POČÍTAČOVEJ SIETI!

V prípade nedodržania aktivačných postupov a znehodnotení sériového čísla programu je potrebné žiadať nové sériové číslo - za túto službu sa platí (10 EUR).

Celý inštalačný a aktivačný proces spočíva v týchto bodoch:

 1. prekopírovanie celého obsahu CD-ROMU na pevný disk počítača. V prípade el. verzie sa jedná o stiahnutie zip súboru z linku v maile, rozbalenie archívu a uloženie vzniknutých súborov na pevný disk počítača.
 2. vytvorenie zástupcu k spúšťaciemu exe súboru a skopírovanie tohto zástupcu na Plochu pre všetkých užívateľov
 3. aktivácia zadaním sériového čísla

Upozornenie: Celý inštalačný a aktivačný proces je potreba opakovať na každej pracovnej stanici, pričom na každom počítači je vždy potrebné aktivovať tzv. "čistú" verziu programu, tj. takú, ktorá ešte nebola aktivovaná na inom PC. Nemožno teda postupovať tak, že sa vykoná aktivácia na 1 PC, potom sa skopírujú súbory a prenesú na iný počítač.

Postup podrobne:

 1. Prekopírovanie obsahu CD-ROMu (u el. verzie stiahnutie zipu, rozbalenie a uloženie) na pevný disk počítača

  Prekopírujte celý obsah CD-ROMu (t.j. všetky súbory a zložky) na pevný disk počítača do vopred vytvoreného priečinka, do ktorého majú plný prístup všetci užívatelia. Po prekopírovaní obsahu už nie je potrebná prítomnosť CD-ROMu v mechanike. V prípade el. verzie je po stiahnutí zip súboru z linku v maile potrebné najprv tento archív (zip súbor) rozbaliť a uložiť vzniknuté súbory na pevný disk počítača (alebo prenosný USB kľúč). Pokiaľ k prenosu doteraz neaktivovaných programov na ďalšie počítače použijete USB kľúč, ihneď po prekopírovaní programov na cieľovú stanicu vytiahnite USB kľúč z počítača a až potom pokračujte ďalej podľa postupu.

 2. Vytvorenie zástupcu k spúšťaciemu exe súboru

  V priečinku, do ktorého ste skopírovali obsah CD-ROMu, kliknite pravým tlačidlom myši na spúšťací súbor *.exe a zvoľte možnosť Vytvoriť zástupcu - pozri vzorový obrázok.

  1. Skopírovanie zástupcu na Plochu

   Skopírujte zástupcu do umiestnenia na Plochu pre všetkých užívateľov:

   Pro Windows 10, 11: C:\Users\Public\Desktop

 3. Aktivácia produktu vložením sériového čísla na lokálnej stanici

  Nájdite zástupcu programu (pozri predchádzajúce body), spustite ho a pokračujte v aktivácii produktu podľa inštrukcií na obrazovke.

  Krok 1.
  Kliknite na tlačidlo "Další".

  Krok 2.
  Do prvého riadku vložte sériové číslo, ktoré nájdete na štítku vo vnútri obalu. Potom vložte názov a adresu školy, ktorá licenciu zakúpila a platný e-mail.

  Krok 3.
  Kliknite na tlačidlo "Další".

  Krok 4.
  Ak ste vložili správne sériové číslo a uskutočnila sa online aktivácia, úspešne ste zaktivovali produkt.. Kliknutím na tlačidlo "Další" je proces aktivácie skončený a automaticky sa spustí program.

 4. Deaktivácia produktu

  V prípade výmeny hardwaru (pracovných staníc) je potrebné najprv deaktivovať programy na pôvodných staniciach, aby mohli byť programy následne znova aktivované na nových staniciach. Deaktiváciou príde k uvoľneniu pôvodného sériového čísla, ktoré tak môže byť použité na aktiváciu na novej stanici.

  Na deaktiváciu programu na pracovnej stanici postupujte nasledovne:

  1. Spustite program a potom stlačte kombináciu tlačidiel Ctrl + Alt + L - otvorí si Prehliadač licencií:
  2. Stlačte tlačidlo Prevod licencie (pozri obrázok) a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  Tento postup je potrebné zopakovať na každej stanici, ktorá je určená na vyradenie. Ak škola nezaistí tento spôsob deaktivácie licencie programov, bude licencia zablokovaná. Prípadné odblokovanie na aktivačnom serveri manuálne je platená služba.

V prípade otázok s ohľadom na aktiváciu, spustenie programu alebo technických problémov sa na nás neváhajte obrátiť.
Kontakt: tech@silcom-multimedia.sk

PDF súbor s popisom inštalácie a aktivácie produktu (sieťová multilicencie) môžete stiahnuť tu -> instalacia-a-aktivacia-produktu-single.pdf