Výučbové programy pre základné školy a ich žiakov

Prehľad ponúkaných titulov

Novinky

Než pôjdem do školy

Než pôjdem do školy

Chytré kocky SK

Chytré kocky SK

Môj prvý šlabikár

Môj prvý šlabikár

Veselá matematika - 20000 míľ pod morom

Veselá matematika - 20000 míľ pod morom

Ľudské telo

Ľudské telo

Biológia 3

Biológia 3

Vybrané slová

Vybrané slová

Geometria pre najmenších 2

Geometria pre najmenších 2

Občianska náuka

Občianska náuka

Slovné druhy

Slovné druhy

Ďalšie tituly

Dopravná výchova

Dopravná výchova

Európska únia

Európska únia

Geometria pre najmenších 1

Geometria pre najmenších 1

Moje prvé slovíčka DE

Moje prvé slovíčka DE

Moje prvé slovíčka EN

Moje prvé slovíčka EN

Slovenská republika a jej kraje

Slovenská republika a jej kraje

Slovné úlohy

Slovné úlohy

USA - Illustrated Geography Atlas

USA - Illustrated Geography Atlas

Vševedko

Vševedko na vidieku

Vševedko na vidieku

Vševedkova botanická záhrada

Vševedkova botanická záhrada

Vševedkovo safari

Vševedkovo safari

Králik Čéňa

Dobrodružná angličtina

Dobrodružná angličtina

Matematika na Divokom západe

Matematika na Divokom západe

Didakta

Angličtina 1

Angličtina 1

Angličtina 2

Angličtina 2

Biológia 1

Biológia 1

Biológia 2

Biológia 2

Chémia

Chémia

Dejepis

Dejepis

Fyzika

Fyzika

Fyzika 2

Fyzika 2

Geografia

Geografia

Geometria 1

Geometria 1

Geometria 2

Geometria 2

Matematika

Matematika

Matematika 2

Matematika 2

Nemčina 1

Nemčina 1

Pravopisné cvičenia a diktáty 1

Pravopisné cvičenia a diktáty 1

Pravopisné cvičenia a diktáty 2

Pravopisné cvičenia a diktáty 2

Slovenský jazyk 1

Slovenský jazyk 1

Slovenský jazyk 2

Slovenský jazyk 2