Vyrábame napríklad tento výučbový software

Didakta - Angličtina 2

Tento výučbový program slúži na precvičovanie a overovanie znalostí a zdokonalenie sa v anglickom jazyku.

Precvičovanie

Obsah titulu je rozdelený do týchto tematických okruhov:

  • Časovanie slovies - pravidelný a nepravidelný minulý čas, budúci čas, predprítomný čas, časovanie a zápor spôsobových slovies
  • Súslednosť časov - nepriama reč, nepriame otázky
  • Podmieňovací spôsob a trpný rod - reálna a nereálna podmienka, prevod z činného do trpného rodu
  • Predložkové a slovesné väzby - časové predložky, väzby mien a predložiek, väzby slovies s predložkami, väzby sloveso + neurčitok / -ing
  • Slovná zásoba - záporné predpony, prípony, spojky, preklad slov
  • Pravopis - písanie apostrofov, oprava chýb vo vetách
  • Diktáty - doplň chýbajúce slovo, diktát celých viet
Didakta - Angličtina 2

Interaktivita

Aplikácia umožňuje tlač pracovných listov, takže je možné riešiť úlohy i mimo dosah počítača. V nastavení každej úlohy možno zvoliť počet doplňovaných javov v sérii - od 10 až po 30. Tabuľky s výsledkami pre každý typ hry informujú o najlepších riešiteľoch. Do zvláštneho súboru sa zaznamenávajú všetky výsledky detí, v ktorom nájdete typ úlohy, ktorá bola riešená, dátum, čas, počet správnych a nesprávnych odpovedí a výslednú známku.

Aplikácia má jednoduché ovládanie a orientácia v programe je bezproblémová vďaka sofistikovanému grafickému rozhraniu.

V novej verzii 2014 bola pridaná podpora interaktívnych tabúľ, nezávislosť na rozlíšenie monitoru a rozšírený tlačový modul o tlač učiteľských verzií. Program netreba inštalovať, hneď sa spustí prostredníctvom vytvoreného zástupcu.

Využitie titulu: pokročilí užívatelia (vyšší stupeň ZŠ).

Angličtina 2 | 1
Angličtina 2 | 2
Angličtina 2 | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť