Vyrábame napríklad tento výučbový software

Vybrané slová

Výučbový program určený širokému spektru žiakov ZŠ - tým mladším, ktorí sa práve zoznamujú s vybranými slovami, ale i tým starším, ktorí majú problémy s písaním i / y po obojakých spoluhláskach.

Hodiny výučby

Výučbová časť programu predstavuje všetky základné i rozšírené vybrané slová, ktoré sú prehľadne rozdelené podľa spoluhlások. Každé vybrané slovo je prezentované textom, obrázkom a hovorenou ukážkou.

Ďalej je žiak informovaný o slovách odvodených a príbuzných. Nechýbajú ani doplnkové informácie o rozdieloch vo význame slov alebo ďalších prevzatých slovách.

Vybrané slová

Interaktivita

Herná časť ponúka 9 rôznych hier na overenie znalostí nielen z oblasti pravopisu (napr. doplňovanie i / y do slov a viet, hľadanie chýb v slovách a vetách, diktát slov), ale aj z oblasti rozoznávania vybraných slov (napr. rozhodovanie JE/NIE JE vybrané slovo, hľadanie množiny vybraných slov medzi ostatnými) alebo ich príbuzných a odvodených slov.

Najlepší žiaci si môžu v každej hre vytlačiť diplom so svojím menom.

Titul je vhodný pre prevádzku na dotykových tabuliach.

Vybrané slová | 1
Vybrané slová | 2
Vybrané slová | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť