Vyrábame napríklad tento výučbový software

Ľudské telo

Mimozemšťania zo vzdialenej galaxie sa na svojej expedícii vesmírom priblížili k planéte Zem. Cieľom expedície je zistiť čo najviac informácií o najvyspelejších obyvateľoch Zeme. Kto sú ľudia? Aká je stavba ich tela? Ako sa od seba navzájom líšia? Ktorými fázami života prechádzajú? Aká je ich strava a čo robia pre svoje zdravie? Odpovede na tieto otázky i mnoho ďalších informácií z oblasti prvouky a prírodovedy sú obsahom tohto multimediálneho titulu určeného pre deti na prvom stupni ZŠ.

Hodiny výučby

Encyklopedická časť je rozdelená na 5 tematických celkov:

  • Kto je to človek (vysvetľuje rozdiely medzi jedincami, rasami, vzťah k prostrediu, vývoj ľudstva).
  • Ako človek vyzerá (popis jednotlivých častí tela a orgánov)
  • Ako pracuje ľudské telo (popis procesov v ľudskom tele , napr. pri dýchaní)
  • Ako ide ľudský život (fázy života od narodenia po smrť).
  • Ako sa človek stará o svoje zdravie (význam správnej výživy, starostlivosti o telo a dostatok pohybu, aké sú škodlivé vplyvy, čo je choroba a úraz).
Ľudské telo

Precvičovanie hrou

Herná časť obsahuje osem interaktívnych hier – od doplňovania názvov časti tela do obrázkov, po určovanie funkcií orgánov a častí tela, usporiadanie kostí a vnútorných orgánov v tele, rozhodovanie o zdravých a nezdravých potravinách. Nechýba ani obľúbené pexeso a testové otázky, ktoré dôkladne preveria znalosti nadobudnuté vo výučbovej časti.

Vhodné na prevádzku na všetkých typoch dotykových tabúľ a v počítačových učebniach.

Ľudské telo | 1
Ľudské telo | 2
Ľudské telo | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť