Vyrábame napríklad tento výučbový software

Slovné druhy

Výučbový program určený všetkým žiakom základných škôl, ktorí prenikajú do tajov učebnice slovenského jazyka a zoznamujú sa alebo si opakujú tvaroslovie, ktoré sa zaoberá rozpoznávaním slovných druhov.

Hodiny výučby

Výučbová časť predstaví žiakom všetkých desať slovných druhov, ktoré v slovenskom jazyku rozlišujeme. Každý slovný druh sa prezentuje definíciou, latinským názvom, typickými príkladmi a názornou ilustráciou.

Nechýba ani možnosť vytlačiť si definíciu každého slovného druhu.

Slovné druhy

Interaktivita

Precvičovacia časť obsahuje 9 hier, v ktorých si žiaci môžu rozmanitým spôsobom overovať svoje znalosti. Obsahuje určovanie jednotlivých slovných druhov samostatne i vo vetách, rozpoznávanie, ktoré slovo nepatrí do skupiny (rovnakých slovných druhov), zložitejšie určovanie číselného poradia slovných druhov vo vete, ba aj priraďovanie definícií a latinských názvov slovným druhom.

V aplikácii je možno nastaviť precvičovanie len niektorých alebo naopak všetkých slovných druhov.

Najlepší žiaci si môžu v každej hre vytlačiť personalizovaný diplom.

Vhodné na využitie na všetkých typoch dotykových tabúľ a v počítačových učebniach.

Slovné druhy | 1
Slovné druhy | 2
Slovné druhy | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť