Vyrábame napríklad tento výučbový software

Vševedko na vidieku

Vševedko na vidieku je výučbový program pre deti, ktorý ich zábavnou formou zoznámi s rôznymi druhmi domácich a ostatných zvierat žijúcich v okolí ľudských sídiel – na poli, na lúke, pri rybníku i v lesoch.

Hodiny výučby

Obsah je rozdelený do dvoch hlavných častí. Encyklopedická časť obsahuje presne deväťdesiat zvierat.

Ku každému zvieraťu je k dispozícii obrázok v komiksovej podobe, fotografický materiál, slovenský a latinský názov, zaradenie do živočíšnej triedy, typické prostredie, v ktorom zviera žije, čím sa živí a pod. Pri väčšine zvierat je k dispozícii i ich hlasový prejav.

Nechýba ani možnosť vytlačiť informácie o každom zvierati.

Vševedko na vidieku

Interaktivita

Zábavná časť obsahuje 10 hier, v ktorých si deti nielen overia svoje vedomosti (poznávanie zvierat a ich stopy, zaraďovanie do tried, priraďovanie mláďat a pod.), ale zdokonalia si tiež svoj postreh (fotografovanie), predstavivosť (puzzle) a vnímanie zvukov. Najlepší hráči si v každej hre môžu vytlačiť diplom so svojím menom.

Titul je nádherne a pútavo ilustrovaný a splní svoj účel nielen na vyučovanie, ale i na precvičovanie nadobudnutých vedomostí.

Vhodné pre použitie na dotykových tabuliach.

Vševedko na vidieku | 1
Vševedko na vidieku | 2
Vševedko na vidieku | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť