Vyrábame napríklad tento výučbový software

Vševedkova botanická záhrada

Výučbový program pre žiakov základných škôl, ktorý žiakov zoznámi s rozmanitosťou rastlinnej ríše, ktorá nás obklopuje všade okolo – v záhradách, parkoch, na poliach, pri rybníkoch, na lúkach, v lesoch alebo pri okrajoch ciest.

Hodiny výučby

Obsah je rozdelený na 2 hlavné časti. Encyklopedická časť obsahuje viac ako 100 zástupcov flóry z radov bylín, drevín, húb, machov, papradí a pod.

Pri každej rastline je uvedený slovenský a latinský názov, ilustrácia a fotografický materiál, zatriedenie podľa rôznych hľadísk (vývoj, stavba tela, dĺžka života, výskyt, atď.) a bohatá textová informácia o danom druhu.

Samozrejmosťou je možnosť tlače všetkých údajov na pracovný list.

Vševedkova botanická záhrada

Interaktivita

Zábavno-precvičovacia časť obsahuje hry na precvičenie nadobudnutých znalostí – okrem iného: poznávanie rastlín, zber jedlých húb a liečivých bylín, hľadanie typického prostredia, priraďovanie stromov a ich plodov, rozlišovanie podľa dĺžky života, priraďovanie druhových mien k rodovým, precvičovanie formou testových otázok atď. Najlepší hráči v každej hre si môžu vytlačiť diplom so svojím menom.

Titul svojím pútavým grafickým spracovaním a množstvom informácií bohato napĺňa svoj účel využitia na vyučovanie a precvičovanie vedomostí.

Vhodné na využitie na dotykových tabuliach.

Vševedkova botanická záhrada | 1
Vševedkova botanická záhrada | 2
Vševedkova botanická záhrada | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť