Vyrábame napríklad tento výučbový software

Dopravná výchova

Výučbový program pre žiakov základných škôl, ktorý žiakov zoznámi s pravidlami bezpečného správania pre chodcov a cyklistov v rôznych dopravných situáciách, s ktorými sa môžu stretnúť v každodennom živote, vrátane zásad pre bezpečnú cestu do školy a zásad prvej pomoci.

Hodiny výučby

Obsah je rozdelený do dvoch hlavných častí. Výučbová časť obsahuje tieto základné tematické okruhy:

  • Pravidlá cestnej premávky pre chodcov, cyklistov a dopravné prostriedky.
  • Dopravné značky (prehľadne roztriedené podľa druhov na výstražné, zákazové, príkazové, informatívne, atď., vrátane svetelných signálov a pokynov policajta).
  • Pravidlá pre bezpečnú cestu do školy a zásady prvej pomoci.
Dopravná výchova

Precvičovanie hrou

Zábavno-precvičovacia časť obsahuje hry na overenie nadobudnutých vedomostí – dopravné "Človeče, nehnevaj sa", výber správnej odpovede formou testových otázok, určovanie názvov dopravných značiek, dosadzovanie značiek do križovatky, vyfarbovanie značiek, skladanie povinnej výbavy bicykla a cyklistu, voľba bezpečnej cesty do školy, určovanie správneho poradia prejazdu križovatkou.

Titul svojím nezameniteľným grafickým spracovaním a množstvom informácií bohato napĺňa svoj účel na využitie pre výučbu a precvičovanie vedomostí z predmetu Dopravná výchova.

Vhodné na využitie na všetkých typoch dotykových tabúľ a v počítačových učebniach.

Dopravná výchova | 1
Dopravná výchova | 2
Dopravná výchova | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť