Vyrábame napríklad tento výučbový software

Geometria pre najmenších 1

Obsah výučbového programu ponúka interaktívne cvičenia a úlohy zamerané na rozpoznávanie základných geometrických tvarov a telies, rozlišovanie rôznych typov čiar a kriviek, znázorňovanie bodov a úsečiek a pod.

Hodiny výučby

Na jednoduchšie cvičenia postupne nadväzujú zložitejšie úlohy v podobe určovania počtu vrcholov, strán, hrán a stien geometrických útvarov, merania veľkosti úsečiek pomocou pravítka, porovnávania veľkosti úsečiek, precvičovanie osovej súmernosti, atď.

Časť "Precvičovanie" je vhodná ako pomôcka pri výklade a opakovaní učiva. Žiaci môžu sami riešiť jednotlivé úlohy a cvičenia, pričom program im hneď poskytuje spätnú väzbu, vidia, čo majú správne a v čom robia chyby.

Geometria pre najmenších 1

Interaktivita

Časť "Hra" je zameraná na overovanie znalostí. Cieľom snaženia žiakov je získať rôzne rysovacie pomôcky a predmety do virtuálneho školského peračníka. Podmienkou na získanie predmetov je správne vyriešenie stanoveného počtu príkladov v danej úlohe.

Titul bohato napĺňa svoj účel využitia na výučbu a precvičovanie vedomostí z oblasti Geometrie na nižšom stupni ZŠ.

Vhodné na využitie na všetkých typoch dotykových tabúľ a v počítačových učebniach.

Geometria pre najmenších 1 | 1
Geometria pre najmenších 1 | 2
Geometria pre najmenších 1 | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť