Vyrábame napríklad tento výučbový software

Didakta - Biológia 3

Výučbový program na precvičovanie vedomostí a poznatkov z oblasti neživej prírody a ekológie. Otázky v úlohách obsahujú učivo biológie preberané na 2. stupni základných škôl.

Precvičovanie

Obsahuje 7 tematických okruhov, z ktorých každý ponúka štyri varianty precvičovania učiva - testové otázky, spájačky, rozhodovania o správnosti tvrdenia a obrázkové úlohy. Precvičované sú znalosti žiakov o stavbe a vývoji planéty Zem, o vnútorných a vonkajších geologických dejoch, o nerastoch a horninách, o životnom prostredí a pod.

Tematické okruhy:

  • Planéta Zem - vznik a stavba, etapy vývoja
  • Mineralógia - horniny a nerasty
  • Geologické deje - vnútorné a vonkajšie
  • Ekológia - základy všeobecnej ekológie, životné prostredie
Didakta - Biológia 3

Interaktivita

Aplikácia má jednoduché ovládanie a orientácia v programe je bezproblémová vďaka grafickému rozhraniu známemu z celého súboru Didakta.

Program tiež umožňuje tlač pracovných listov vo verzii pre žiakov i učiteľov, úlohy je teda možno riešiť i mimo dosahu počítača.

Titul nie je potrebné zložito inštalovať, spustí sa priamo z vytvoreného zástupcu a je vhodný na prácu na interaktívnych tabuliach i na klasických PC v počítačovej učebni.

Biológia 3 | 1
Biológia 3 | 2
Biológia 3 | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť