Vyrábame napríklad tento výučbový software

Didakta - Biológia 1

Tento výučbový program slúži na precvičovanie prírodopisných vedomostí a znalostí z oblastí rastlinnej a živočíšnej ríše. Titul Didakta - Biológia 1 obsahuje 24 samostatných typov úloh, z ktorých každá ponúka štyri varianty precvičovania učiva - testové otázky, spájačky, rozhodovania o správnosti tvrdení a obrázkové úlohy.

Precvičovanie

Otázky v úlohách kompletne pokrývajú učivo preberané na základných školách. Množstvo obrazového a textového materiálu v dátových súboroch preverí znalosti o konkrétnych rastlinných alebo živočíšnych druhoch, stavbe ich tela, prostredí, kde žijú, apod.

Tematické okruhy:

  • Zem a počiatky života - vznik a prejavy života, vírusy, baktérie, sinice a jednobunkové organizmy
  • Huby, lišajníky, rastliny - riasy, machorasty, papraďorasty, nahosemenné a krytosemenné rastliny
  • Bezstavcové živočíchy - pŕhlivce, mäkkýše, obrúčkavce, článkonožce
  • Strunovce a stavovce - plášťovce, ryby, obojživelníky a plazy, vtáky, cicavce
  • Ekosystémy - ľudské sídliská, polia a lúky, vody, lesy, cudzokrajné ekosystémy
Didakta - Biológia 1

Interaktivita

Aplikácia umožňuje tlač pracovných listov, takže je možné riešiť úlohy i mimo dosah počítača. V nastavení každej úlohy možno zvoliť počet doplňovaných javov v sérii - 5 až 20. Tabuľky s výsledkami pre každý typ hry informujú o najlepších riešiteľoch. Do zvláštneho súboru sa zaznamenávajú všetky výsledky detí, v ktorom nájdete typ úlohy, ktorá bola riešená, dátum, čas, počet správnych a nesprávnych odpovedí a výslednú známku.

Aplikácia má jednoduché ovládanie a orientácia v programe je bezproblémová vďaka sofistikovanému grafickému rozhraniu.

Využitie titulu: vyšší stupeň základných škôl..

Biológia 1 | 1
Biológia 1 | 2
Biológia 1 | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť