Vyrábame napríklad tento výučbový software

Chytré kocky SK

Chytré kocky je skvelý výučbový program pre predškolákov a žiakov prvých tried nižšieho stupňa ZŠ. Deti sa naučia a zároveň precvičia to najdôležitejšie, čo by mali pred vstupom do školy a v prvých školských rokoch vedieť. V celom programe sú používané interaktívne drevené kocky, resp. počítadlo, s ktorými sa žiaci určite stretávali v prvých rokoch výučby.

Hodiny výučby

Výučbová časť obsahuje deväť základných tém:

 • Abeceda – písmená abecedy sú dopĺňané obrázkami slov, ktoré sa nimi začínajú alebo ich obsahujú.
 • Čísla, farby a tvary – zoznámenie s číslami 1-12, základnými farbami a tvarmi.
 • Počítadlo – funguje rovnako ako naozajstné, naviac s okamžitou vizualizáciou výsledku.
 • Zvieratá – nielen domáce a divé z nášho okolia, ale tiež cudzokrajné a exotické.
 • Ovocie a zelenina – najznámejšie druhy ovocia a zeleniny vrátane ukážky, ako vyzerajú, keď ich rozrežeme.
 • Veci okolo nás – dopravné prostriedky, veci v domácnosti, oblečenie, prírodné javy, hračky, atď.
 • Ľudské telo – zobrazenie jednotlivých častí tela, vrátane ich umiestnenia na ľudskom tele.
 • Kalendár – dni v týždni, mesiace v roku, ročné obdobia.
 • Hodiny – možnosť ľubovoľne nastavovať čas pomocou ručičiek (s presnosťou na štvrťhodiny).
Chytré kocky SK

Precvičovanie hrou

Všetko, čo sa deti dozvedia vo výučbovej časti, je možné okamžite precvičiť v 25 rôznych hrách:
Hry s písmenami – napr. hľadanie a doplňovanie písmen do slov, hľadanie slov začínajúcich alebo končiacich písmenom, zostavovanie slov z písmen. Matematické hry – klasické príklady na počítanie, doplňovanie výsledkov a znamienok do príkladov, porovnávanie čísel, dopĺňanie skupiny čísel. Logické a postrehové hry – zoraďovanie podľa veľkosti, doplňovanie logických radov, pexesa s písmenami, obrázky a zvuky. Hry s časom – určovanie, koľko je hodín, nastavovanie času na hodinách. Hry s farbami a tvarmi – hľadanie rôznych kombinácií farieb a tvarov, farieb a vecí, predmetov a tvarov. Ostatné hry – skladanie obrázkov, hľadanie častí ľudského tela, určovanie, čo je ovocie a čo zelenina.

Vo väčšine hier je možné vybrať z troch stupňov náročnosti.

Vo všetkých hrách deti získavajú za správne riešenie odmeny v podobe kvetiniek – ide o vhodnú spätnú väzbu i pre učiteľov/rodičov, ktorí sú tak informovaní o tom, čo a ako často a úspešne žiak precvičoval.

Program je možné prispôsobiť podľa momentálnych schopností a potrieb dieťaťa – napr. v matematických úlohách sa dá stanoviť číselný obor, výskyt čísla 0, či sa v úlohách s písmenami majú objavovať diakritické znamienka, atď. V slovensko-anglickej verzii je možné zvoliť i jazyk aplikácie (program sa dá potom využiť i na výučbu základov anglického jazyka).

Vhodné na prevádzku na všetkých typoch dotykových tabúľ a v počítačových učebniach.

Chytré kocky SK | 1
Chytré kocky SK | 2
Chytré kocky SK | 3
 • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
 • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
 • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť