Vyrábame napríklad tento výučbový software

Didakta - Fyzika 2

Tento výučbový program slúži na precvičovanie vedomostí a zručností predovšetkým z oblasti merania a výpočtov fyzikálnych veličín. Obsahovú náplň titulu tvorí 18 samostatných typov úloh.

Precvičovanie

Didakta - Fyzika 2 ponúka pestrú škálu zaujímavých cvičení – napr. meranie objemu a hustoty kvapaliny, teploty, prúdu a napätia, určovanie magnetických pólov a smeru prúdu v cievke, skladanie síl, výpočet veľkosti a polohy obrazu alebo predmetu, určovanie nábojov zelektrizovaných telies, apod. Pri úlohách majú žiaci k dispozícii rôzne meracie nástroje a prístroje ako v skutočnom laboratóriu.

Tematické okruhy:

  • Meranie - objemu kvapaliny, sily, teploty, prúdu (napätia), hustoty kvapaliny
  • Elektromagnetizmus - Ampérovo a Lenzovo pravidlo, striedavý prúd, transformátor
  • Mechanika - skladanie síl, trecia sila, hydraulický lis, plávanie telies (Archimedov zákon)
  • Optika - vlastnosti obrazu a predmetu pri zobrazení zrkadlom / šošovkou
  • Elektrina - schematické značky, značky na prístrojoch, zelektrizovanie telies, reostat (potenciometer)
Didakta - Fyzika 2

Interaktivita

Aplikácia umožňuje vytlačenie pracovných listov, takže je možno riešiť úlohy i mimo dosah počítača. V nastavení každej úlohy je možné zvoliť počet otázok v sérii - od 1 do 9. Tabuľky s výsledkami pre každý typ hry informujú o tých najlepších riešiteľoch. Do zvláštneho súboru sa zaznamenávajú všetky výsledky detí, v ktorom nájdete typ úlohy, ktorá bola riešená, dátum, čas, počet správnych a nesprávnych odpovedí a výslednú známku.

Aplikácia má jednoduché ovládanie a orientácia v programe je bezproblémová vďaka sofistikovanému grafickému rozhraniu.

V novej verzii 2014 bola pridaná podpora interaktívnych tabúľ, nezávislosť na rozlíšenie monitoru a rozšírený tlačový modul o tlač učiteľských verzií. Program netreba inštalovať, hneď sa spustí prostredníctvom vytvoreného zástupcu.

Využitie titulu: vyšší stupeň základných škôl.

Fyzika 2 | 1
Fyzika 2 | 2
Fyzika 2 | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť