Vyrábame napríklad tento výučbový software

Didakta - Fyzika

Tento výučbový program slúži na precvičovanie znalostí pri počítaní príkladov s pomocou fyzikálnych vzorcov. Obsahová náplň titulu ponúka 21 samostatných typov úloh slúžiacich na precvičovanie výpočtov rozmanitých fyzikálnych veličín od mechanických pohybov, cez mech. prácu a energiu, teplo, optiku až k elektrine. Nechýba ani vedomostný výlet do histórie fyziky. V úlohách s výpočtami je žiakom k dispozícii kalkulačka i plocha na poznámky a medzivýpočty.

Precvičovanie

Tematické okruhy:

  • Mechanika 1 - hustota kvapaliny a pevnej látky, rovnomerný a nerovnomerný pohyb
  • Mechanika 2 - tlak v kvapaline, mech. práca, výkon, energia, rovnováha na páke
  • Termika - teplo prijaté telesom, topenie
  • Optika - zobrazenie zrkadlom, zobrazenie šošovkou
  • Elektrina - Ohmov zákon, el. energia, el. príkon, sériové a paralelné zapojenie rezistorov
  • História fyziky - osobnosti fyziky, objavy a vynálezy
Didakta - Fyzika

Interaktivita

Aplikácia umožňuje tlač pracovných listov, takže je možné riešiť úlohy i mimo dosah počítača. V nastavení každej úlohy možno zvoliť počet doplňovaných javov v sérii - od 3 až po 15. Tabuľky s výsledkami pre každý typ hry informujú o najlepších riešiteľoch. Do zvláštneho súboru sa zaznamenávajú všetky výsledky detí, v ktorom nájdete typ úlohy, ktorá bola riešená, dátum, čas, počet správnych a nesprávnych odpovedí a výslednú známku.

Aplikácia má jednoduché ovládanie a orientácia v programe je bezproblémová vďaka sofistikovanému grafickému rozhraniu.

V novej verzii 2014 bola pridaná podpora interaktívnych tabúľ, nezávislosť na rozlíšenie monitoru a rozšírený tlačový modul o tlač učiteľských verzií. Program netreba inštalovať, hneď sa spustí prostredníctvom vytvoreného zástupcu.

Využitie titulu: vyšší stupeň základných škôl.

Fyzika | 1
Fyzika | 2
Fyzika | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť