Vyrábame napríklad tento výučbový software

Didakta - Geometria 1

Tento výučbový program slúži na precvičenie konštrukčných postupov pre základné geometrické útvary. Obsahová náplň titulu ponúka 20 samostatných konštrukčných úloh, rozdelených podľa náročnosti a výsledných geometrických útvarov.

Precvičovanie

Tematické okruhy:

  • Trojuholník 1 - jednoduchšia konštrukcia podľa viet sss, sus alebo usu
  • Trojuholník 2 - zložitejšia konštrukcia pri použití výšok a ťažníc
  • Štvoruholník - úlohy pre všeobecný štvoruholník, rovnobežník a lichobežník
  • Kružnica - 6 typov konštrukcie, postupy sa líšia podľa zadaných údajov
  • Dotyčnice kružnice - kolmé či rovnobežné s priamkou, prechádzajúce jedným bodom
Didakta - Geometria 1

Interaktivita

V nastavení každej úlohy možno zvoliť počet úloh v sérii - od 1 do 5 konštrukcií. Tabuľky s výsledkami pre každý typ hry informujú o najlepších riešiteľoch. Do zvláštneho súboru sa zaznamenávajú všetky výsledky detí, v ktorom nájdete typ úlohy, ktorá bola riešená, dátum, čas, počet správnych a nesprávnych odpovedí a výslednú známku.

Aplikácia má jednoduché ovládanie a orientácia v programe je bezproblémová vďaka sofistikovanému grafickému rozhraniu.

V novej verzii 2014 bola pridaná podpora interaktívnych tabúľ, nezávislosť na rozlíšenie monitoru a rozšírený tlačový modul o tlač učiteľských verzií. Program netreba inštalovať, hneď sa spustí prostredníctvom vytvoreného zástupcu.

Využitie titulu: vyšší stupeň základných škôl.

Geometria 1 | 1
Geometria 1 | 2
Geometria 1 | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť