Vyrábame napríklad tento výučbový software

Geometria pre najmenších 2

Tento výučbový program svojím obsahom nadväzuje na titul Geometria pre najmenších 1 a otvára ďalšie kapitoly zaujímavého sveta geometrie pre žiakov nižších ročníkov ZŠ.

Interaktivita

Ponúka interaktívne cvičenia a úlohy zamerané na vzájomnú polohu bodov, polpriamok, priamok a kružníc, určovanie ich priesečníkov, meranie polomerov alebo priemerov kružníc, hľadanie prieniku geom. útvarov, rozlišovanie jednotlivých druhov trojuholníkov, a pod. Nechýbajú ani cvičenia na výpočet obvodu, obsahu alebo dĺžok strán, premeny jednotiek dĺžky a obsahu, rozhodovanie, či sa dá zostrojiť trojuholník podľa zadania, odhadovanie, koľkokrát sa zmestí menší geom. tvar do väčšieho, atď.

Geometria pre najmenších 2

Hodiny výučby

Obsah je rozdelený do dvoch samostatných častí, ktoré obsahujú rovnaké typy úloh, ale líšia sa spôsobom využitia. Časť "Precvičovanie" je vhodná ako pomôcka pri výklade a opakovaní učiva. Žiaci môžu sami riešiť jednotlivé úlohy a cvičenia, pričom program im hneď poskytuje spätnú väzbu, čo majú správne a v čom robia chyby.

Časť "Hra" je zameraná na overovanie znalostí. Cieľom snaženia žiakov je získať obrázky svetovo známych stavieb a architektonických skvostov do virtuálneho albumu. Podmienkou na získanie obrázku je správne vyriešenie stanoveného počtu príkladov v danej úlohe.

Jednoduché ovládanie, interaktivita cvičení a nevšedné grafické spracovanie robí z tohto programu nenahraditeľnú pomôcku pre zatraktívnenie výučby a precvičovanie vedomostí z geometrie v nižších ročníkoch ZŠ.

Vhodné na prevádzku na všetkých typoch dotykových tabúľ a v počítačových učebniach.

Geometria pre najmenších 2 | 1
Geometria pre najmenších 2 | 2
Geometria pre najmenších 2 | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť