Vyrábame napríklad tento výučbový software

Didakta - Občianska náuka

Výučbový program pre všetkých žiakov vyšších ročníkov ZŠ slúžiaci k precvičovaniu vedomostí a znalostí z oblasti občianskej a rodinnej výchovy. Tento titul obsahuje 21 tematických okruhov, z nich každý ponúka štyri varianty precvičovania učiva - testové otázky, spájanie pojmov, rozhodovanie o správnosti tvrdenia a obrázkové úlohy.

Precvičovanie

Tieto štyri typy úloh dôkladne otestujú znalosti žiakov, okrem iného o vzťahoch v rodine, štátnych symboloch a sviatkoch, o vplyve médií, aké sú základné ekonomické a finančné pojmy a vzťahy, ako naše životy ovplyvňuje politika a právo, aké sú vzťahy v globálnom svete, energetické a ekologické problémy, a pod.

Tematické okruhy:

  • Človek v spoločnosti – rodina, naše vlast, multikulturalismus, média, osobnost člověka
  • Človek, štát a hospodárstvo – ekonomika, zaměstnanost, peníze a banky, hosp. politika
  • Človek, štát a právo – znaky a formy státu, politika a volby, ústava, právo a soudnictví
  • Medzinárodné vzťahy – světová náboženství, mezinárodní integrace, EU, OSN Environmentální výchova – přírodní zdroje, energetika, vliv na živ. prostředí, ochrana krajiny
  • Environmentálna výchova – světová náboženství, mezinárodní integrace, EU, OSN Environmentální výchova – přírodní zdroje, energetika, vliv na živ. prostředí, ochrana krajiny
Didakta - Občianska náuka

Interaktivita

Aplikácia má jednoduché ovládanie a orientácia v programe je bezproblémová vďaka grafickému rozhraniu známemu z celého súboru Didakta.

Program tiež umožňuje tlač pracovných listov vo verzii pre žiakov i učiteľov, úlohy je teda možno riešiť i mimo dosahu počítača.

Titul nie je potrebné zložito inštalovať, spustí sa priamo z vytvoreného zástupcu a je vhodný na prácu na interaktívnych tabuliach i na klasických PC v počítačovej učebni.

Občianska náuka | 1
Občianska náuka | 2
Občianska náuka | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť