Vyrábame napríklad tento výučbový software

Didakta - Pravopisné cvičenia a diktáty 2

 • Úvod
 • Tituly
 • Didakta - Pravopisné cvičenia a diktáty 2

Tento titul slúži na precvičovanie a overovanie vedomostí o gramatických javoch slovenského jazyka jednou z najrozšírenejších foriem – písaním diktátov. Didaktá – Pravopisné cvičenia a diktáty 2 obsahuje 33 samostatných typov úloh pre druhý stupeň základných škôl, z ktorých každá ponúka štyri varianty precvičovania diktátov – doplňovanie javov výberom zo zobrazených možností, doplňovanie javov pomocou klávesnice, oprava chýb vo vetách (korektúrový diktát) a diktát celých viet.

Precvičovanie

Témy úloh v jednotlivých ročníkoch:

 • 5. ročník - spodobovanie spoluhlások, podstatné mená (veľké písmená), priama reč, oslovenie, prídavné mená, slovesá
 • 6. ročník - i/y v rôznych častiach slova, tvorenie slov, prídavné mená, zámená, príslovky
 • 7. ročník - podstatné mená, číslovky, čiarka medzi vetnými členmi a v jednoduchom súvetí, citoslovcia
 • 8. ročník - odborné názvy, podstatné mená, slovesá, čiarka v súvetí
 • 9. ročník - vložené vety, prevzaté slová, voľný a tesný prístavok, čiarka v jednoduchom i zloženom súvetí
 • Súhrnné diktáty - pre každý ročník, obsahujú všetky javy daného ročníka
Didakta - Pravopisné cvičenia a diktáty 2

Interaktivita

Aplikácia umožňuje tlač pracovných listov, takže je možné riešiť úlohy i mimo dosah počítača. Tabuľky s výsledkami pre každý typ hry informujú o tých najlepších riešiteľoch. Do zvláštneho súboru sa zaznamenávajú všetky výsledky detí, v ktorom nájdete typ úlohy, ktorá bola riešená, dátum, čas, počet správnych a nesprávnych odpovedí a výslednú známku.

Aplikácia má jednoduché ovládanie a orientácia v programe je bezproblémová vďaka sofistikovanému grafickému rozhraniu.

V novej verzii 2014 bola pridaná podpora interaktívnych tabúľ, nezávislosť na rozlíšenie monitoru a rozšírený tlačový modul o tlač učiteľských verzií. Program netreba inštalovať, hneď sa spustí prostredníctvom vytvoreného zástupcu.

Využitie titulu: druhý stupeň základnej školy.

Pravopisné cvičenia a diktáty 2 | 1
Pravopisné cvičenia a diktáty 2 | 2
Pravopisné cvičenia a diktáty 2 | 3
 • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
 • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
 • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť