Vyrábame napríklad tento výučbový software

Slovné úlohy

Tento výučbový titul je určený pre žiakov nižších ročníkov (1. stupňa) základných škôl, ktorým umožňuje zábavnou formou precvičovať vedomosti z matematiky formou riešenia slovných úloh.

Hodiny výučby

Jadrom obsahovej časti je rozsiahla databáza matematických príkladov, prehľadne rozdelených podľa typu úloh a zložitosti, ktorá poskytuje všetky typy príkladov, s ktorými sa žiaci v škole stretávajú:

 • sčítanie a odčítanie (v oboroch do 20, do 100, do 1000 a nad 1000)
 • násobenie a delenie (malá a veľká násobilka)
 • neúplný podiel, priama úmera
 • rozdeľovanie celku (zlomky)
 • príklady s desatinnými číslami
 • výpočet obvodu a obsahu
 • premieňanie jednotiek času (minúty→hodiny→dni)
 • úlohy na hľadanie čísiel
Slovné úlohy

Interaktivita

Samozrejmosťou je možnosť tlače príkladov na papier, a to vo dvoch verziách – pre žiakov (len zadanie) a pre učiteľov (zadanie i s riešením príkladu).

Program umožňuje dva spôsoby precvičovania – deti si môžu precvičovať len príklady bez obmedzenia množstva príkladov a času alebo si môžu príklady precvičovať formou hry, ktorej cieľom je zdolať ako horolezec vrchol hory prostredníctvom riešenia úloh, pričom sa počítajú správne i nesprávne riešenia a dosiahnutý čas.

Najlepší hráči si môžu vytlačiť diplom so svojím menom.

Urobte z nezáživného počítania zábavu a zo žiakov matematických Einsteinov!

Vhodné pre použitie na dotykových tabuliach.

Slovné úlohy | 1
Slovné úlohy | 2
Slovné úlohy | 3
 • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
 • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
 • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť