Vyrábame napríklad tento výučbový software

Vševedkovo safari

Vševedkovo safari je výučbový program pre deti, ktorý ich zábavnou formou zoznámi s rôznymi druhmi zvierat žijúcich na celom svete.

Hodiny výučby

Obsah je rozdelený do dvoch hlavných častí. Encyklopedická časť obsahuje presne sto zvierat. Ku každému zvieraťu je k dispozícii obrázok v komiksovej verzii, fotografický materiál, slovenský a latinský názov, zaradenie do živočíšnej triedy, mapka výskytu, typické prostredie, kde zviera žije, čím sa živí a pod.

Pri väčšine zvierat je k dispozícií aj ich hlasový prejav.

Nechýba ani možnosť tlače informácií o každom zvierati.

Vševedkovo safari

Interaktivita

Zábavná časť obsahuje desať hier, v ktorých si deti nielen overia svoje znalosti (zaraďovanie do triedy, do typického prostredia, rozlišovanie povrchu tela, testové otázky a pod.), ale zdokonalia si aj svoj postreh (foto safari), predstavivosť (puzzle) i vnímanie zvukov.

Najlepší hráči v každej hre si môžu vytlačiť diplom so svojím menom.

Titul je nádherne a pútavo ilustrovaný a splní účel pri výučbe, ale aj pri precvičovaní nadobudnutých znalostí.

Vhodné pre aplikovanie na dotykových tabuliach.

Vševedkovo safari | 1
Vševedkovo safari | 2
Vševedkovo safari | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť