Vyrábame napríklad tento výučbový software

Didakta - Angličtina 1

Tento výučbový program slúži na precvičovanie a overovanie znalostí a zdokonalenie sa v anglickom jazyku.

Precvičovanie

Obsah titulu je rozdelený do týchto tematických okruhov:

  • Členy a podstatné mená - výskyt členov vo vete, množné číslo
  • Zámená - osobné, privlastňovacie, neurčité
  • Slovesá - prítomný a jednoduchý minulý čas, spôsobové slovesá
  • Predložky a spojky - predložkové väzby, spojky
  • Tvorba otázok, odpovedí a záporu - zmena slovosledu, doplňujúce otázky, tvorba záporu
  • Slovná zásoba - určovanie času, stupňovanie príd. mien, preklad slov
  • Diktáty - doplňovanie písmen a slov do viet
Didakta - Angličtina 1

Interaktivita

Aplikácia umožňuje tlač pracovných listov, takže je možné riešiť úlohy i mimo dosah počítača. V nastavení každej úlohy možno zvoliť počet doplňovaných javov v sérii - od 10 do 30. Tabuľky s výsledkami pre každý typ hry informujú o najlepších riešiteľoch. Do zvláštneho súboru sa zaznamenávajú všetky výsledky detí, v ktorom nájdete typ úlohy, ktorá bola riešená, dátum, čas, počet správnych a nesprávnych odpovedí a výslednú známku.

Aplikácia má jednoduché ovládanie a orientácia v programe je bezproblémová vďaka sofistikovanému grafickému rozhraniu.

V novej verzii 2014 bola pridaná podpora interaktívnych tabúľ, nezávislosť na rozlíšenie monitoru a rozšírený tlačový modul o tlač učiteľských verzií. Program netreba inštalovať, hneď sa spustí prostredníctvom vytvoreného zástupcu.

Využitie titulu: začiatočníci až mierne pokročilí užívatelia.

Angličtina 1 | 1
Angličtina 1 | 2
Angličtina 1 | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť