Vyrábame napríklad tento výučbový software

Didakta - Biológia 2

Tento výučbový program slúži na precvičovanie vedomostí a znalostí z oblastí biológie človeka. Titul Didakta - Biológia 2 obsahuje 10 tematických okruhov, z ktorých každý ponúka štyri varianty precvičovania učiva - testové otázky, spájačky, rozhodovania o správnosti tvrdení a obrázkové úlohy. Otázky v úlohách kompletne pokrývajú učivo preberané na základných školách. Množstvo obrazového a textového materiálu v dátových súboroch preverí znalosti o konkrétnych častiach ľudského tela, ich anatomickej stavbe a funkcii, o pôvode človeka, genetike, apod.

Precvičovanie

Tematické okruhy:

  • Pôvod človeka, genetika - pôvod a vývoj človeka, genetika a etológia
  • Kostra a svaly - kostrová sústava, pohybová sústava
  • Trávenie a krvný obeh - tráviaca sústava, obehová sústava
  • Dýchanie, rozmnožovanie - dýchacia, vylučovacia a kožná sústava, rozmnožovacia sústava
  • Riadenie ľudského tela - zmyslová a nervová sústava, žľazy s vnútorným vylučovaním
Didakta - Biológia 2

Interaktivita

Aplikácia umožňuje tlač pracovných listov, takže je možné riešiť úlohy i mimo dosah počítača. V nastavení každej úlohy možno zvoliť počet doplňovaných javov v sérii - 5 až 20. Tabuľky s výsledkami pre každý typ hry informujú o najlepších riešiteľoch. Do zvláštneho súboru sa zaznamenávajú všetky výsledky detí, v ktorom nájdete typ úlohy, ktorá bola riešená, dátum, čas, počet správnych a nesprávnych odpovedí a výslednú známku.

Aplikácia má jednoduché ovládanie a orientácia v programe je bezproblémová vďaka sofistikovanému grafickému rozhraniu.

Využitie titulu: vyšší stupeň základných škôl.

Biológia 2 | 1
Biológia 2 | 2
Biológia 2 | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť