Vyrábame napríklad tento výučbový software

Didakta - Chémia

Tento výučbový program slúži na precvičovanie a overovanie znalostí učiva z chémie.

Precvičovanie

V 24 samostatných úlohách sa žiaci stretnú so širokou škálou rôznych cvičení, ktoré zaujímavou formou preveria ich chemické znalosti a šikovnosť - napr. stavba atómu, elektrónové modely molekúl, určovanie prvkov v periodickej tabuľke, tvorba chemických vzorcov a rovníc, výpočty príkladov, skladanie org. zlúčenín, apod.

Tematické okruhy:

  • Zloženie látok - zmesi, atómy, molekuly, ióny
  • Názvoslovie - prvky, halogenidy, oxidy a sulfidy, kyseliny, hydroxidy, soli
  • Chemické deje - zlučovanie a rozklad, reakcia oxidu s vodou, neutralizácia, vznik solí, redoxné reakcie
  • Výpočty príkladov - hmotnostný zlomok, látkové množstvo a molárna hmotnosť, molárna koncentrácia, výpočty z chemických rovníc
  • Organické zlúčeniny - uhľovodíky, deriváty uhľovodíkov, reakcie organických zlúčenín
Didakta - Chémia

Interaktivita

Aplikácia umožňuje tlač pracovných listov, takže je možné riešiť úlohy i mimo dosah počítača. V nastavení každého typu úlohy možno zvoliť počet príkladov a obtiažnosť. Tabuľky s výsledkami pre každý typ hry informujú o najlepších riešiteľoch. Do zvláštneho súboru sa zaznamenávajú všetky výsledky detí, v ktorom nájdete typ úlohy, ktorá bola riešená, dátum, čas, počet správnych a nesprávnych odpovedí a výslednú známku.

Aplikácia má jednoduché ovládanie a orientácia v programe je bezproblémová vďaka sofistikovanému grafickému rozhraniu.

Vhodné pre aplikovanie na dotykových tabuliach.

Využití titulu: vyšší stupeň základných škôl.

Chémia | 1
Chémia | 2
Chémia | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť