Vyrábame napríklad tento výučbový software

Didakta - Geografia

Tento výučbový program slúži na precvičovanie vedomostí z oblasti geografie a orientácie na mape. Titul Didaktá - Geografia obsahuje 18 samostatných okruhov, z ktorých každý ponúka štyri varianty precvičovania geografie.

Precvičovanie

Overenie všeobecných geografických znalostí je predmetom úloh s testovými otázkami, spojovačiek a rozhodovania o správnosti tvrdení. Obrázkové úlohy ponúkajú možnosť precvičiť si orientáciu na mape a nahliadnuť do rôznych miest našej planéty.

Tematické okruhy:

  • Všeobecná fyzická geografia - planéta Zem, glóbus a mapa, geografické sféry
  • Oceány - Tichý, Atlantický, Indický a Severný ľadový
  • Kontinenty - Ázia, Amerika, Afrika, Európa, Antarktída a Austrália
  • Svetové hospodárstvo a ekológia - obyvateľstvo, priemysel a poľnohospodárstvo, ekológia
  • Slovenská republika - prírodné podmienky, hospodárstvo, kraje a mestá
Didakta - Geografia

Interaktivita

Aplikácia umožňuje tlač pracovných listov, takže je možné riešiť úlohy i mimo dosah počítača. V nastavení každej úlohy možno zvoliť počet doplňovaných javov v sérii – od 5 až po 20. Tabuľky s výsledkami pre každý typ hry informujú o najlepších riešiteľoch. Do zvláštneho súboru sa zaznamenávajú všetky výsledky detí, v ktorom nájdete typ úlohy, ktorá bola riešená, dátum, čas, počet správnych a nesprávnych odpovedí a výslednú známku.

Aplikácia má jednoduché ovládanie a orientácia v programe je bezproblémová vďaka sofistikovanému grafickému rozhraniu.

V novej verzii 2014 bola pridaná podpora interaktívnych tabúľ, nezávislosť na rozlíšenie monitoru a rozšírený tlačový modul o tlač učiteľských verzií. Program netreba inštalovať, hneď sa spustí prostredníctvom vytvoreného zástupcu.

Využitie titulu: vyšší stupeň základných škôl.

Geografia | 1
Geografia | 2
Geografia | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť