Vyrábame napríklad tento výučbový software

Didakta - Geometria 2

Tento výučbový program slúži na precvičovanie merania a výpočtov u geometrických útvarov a telies. Obsahová náplň titulu ponúka 23 samostatných úloh na otestovanie matematických znalostí a priestorovej orientácie. V príkladoch s výpočtami majú žiaci k dispozícii nástroje prispievajúce k pohodlnému a ľahkému riešeniu úloh - napr. kalkulačka, meradlá na zistenie dĺžok, uhlomer alebo plocha na poznámky a medzivýpočty.

Precvičovanie

Tematické okruhy:

  • Obrazce a telesá - určovanie geometrických útvarov
  • Merné jednotky - dĺžkové, obsahové, objemové
  • Uhly - odhady veľkosti, prevody stupňov, meranie uhlomerom, výpočty veľkosti
  • Obsahy a obvody - pravouholníky, trojuholníky, rovnobežník, lichobežník, kruh
  • Objemy a povrchy - kocka a kváder, hranol, valec, ihlan, kužeľ
  • Pravouhlý trojuholník - Pythagorova veta, goniometrické funkcie
Didakta - Geometria 2

Interaktivita

V nastavení každej úlohy možno zvoliť počet príkladov v sérii - od 5 do 25. Tabuľky s výsledkami pre každý typ hry informujú o najlepších riešiteľoch. Do zvláštneho súboru sa zaznamenávajú všetky výsledky detí, v ktorom nájdete typ úlohy, ktorá bola riešená, dátum, čas, počet správnych a nesprávnych odpovedí a výslednú známku.

Aplikácia má jednoduché ovládanie a orientácia v programe je bezproblémová vďaka sofistikovanému grafickému rozhraniu.

V novej verzii 2014 bola pridaná podpora interaktívnych tabúľ, nezávislosť na rozlíšenie monitoru a rozšírený tlačový modul o tlač učiteľských verzií. Program netreba inštalovať, hneď sa spustí prostredníctvom vytvoreného zástupcu.

Využitie titulu: vyšší stupeň základných škôl.

Geometria 2 | 1
Geometria 2 | 2
Geometria 2 | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť