Vyrábame napríklad tento výučbový software

Didakta - Matematika

Tento výučbový program slúži na precvičovanie matematiky.

Precvičovanie

Matematika sa precvičuje v týchto číselných oboroch: celé čísla, záporné čísla, desatinné čísla, zlomky.

Precvičujú sa nasledujúce operácie: sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, porovnávanie.

Ďalej sa precvičuje orientácia na číselnej osi a tiež znalosť prevodu a porovnávania jednotiek.

Didakta - Matematika

Interaktivita

Aplikácia umožňuje tlač pracovných listov, takže je možné riešiť úlohy i mimo dosah počítača.

V nastavení je možné voliť počet príkladov v sérii - 20 až 50 a číselný obor. Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších počtářích. Do zvláštního souboru se zaznamenávají všechny výsledky dětí, ve kterém najdete typ úlohy, která byla řešena, číselný obor, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Aplikácia má jednoduché ovládanie a orientácia v programe je bezproblémová vďaka sofistikovanému grafickému rozhraniu.

V novej verzii 2014 bola pridaná podpora interaktívnych tabúľ, nezávislosť na rozlíšenie monitoru a rozšírený tlačový modul o tlač učiteľských verzií. Program netreba inštalovať, hneď sa spustí prostredníctvom vytvoreného zástupcu.

Využitie titulu: nižší i vyšší stupeň základných škôl (okrem 1. triedy).

Matematika | 1
Matematika | 2
Matematika | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť