Vyrábame napríklad tento výučbový software

Didakta - Pravopisné cvičenia a diktáty 1

  • Úvod
  • Tituly
  • Didakta - Pravopisné cvičenia a diktáty 1

Tento titul slúži na precvičovanie a overovanie vedomostí o gramatických javoch slovenského jazyka jednou z najrozšírenejších foriem – písaním diktátov. Didaktá – Pravopisné cvičenia a diktáty 1 obsahuje 22 samostatných typov úloh pre nižší stupeň základných škôl, z ktorých každá ponúka štyri varianty precvičovania diktátov – doplňovanie javov výberom zo zobrazených možností, doplňovanie javov pomocou klávesnice, oprava chýb vo vetách (korektúrový diktát) a diktát celých viet. Navyše v 2. ročníku existuje ešte jeden typ úlohy – opis viet podľa predlohy.

Precvičovanie

Témy úloh v jednotlivých ročníkoch:

  • 2. ročník - znamienka za vetou, mäkké, tvrdé a párové spoluhlásky, krátke a dlhé samohlásky, všeobecné a vlastné podstatné mená
  • 3. ročník - vybrané slová, obojaké spoluhlásky, hlásky ä/e, r/ŕ, l/ĺ, ťažšie slová s i/y, veľké písmená, slovesá v prítomnom čase
  • 4. ročník - spodobovanie (predpony a predložky, vybrané slová, podstatné mená mužského, ženského a stredného rodu, slovesá
  • Súhrnné diktáty - pre každý ročník, obsahujú všetky javy daného ročníka
Didakta - Pravopisné cvičenia a diktáty 1

Interaktivita

Aplikácia umožňuje tlač pracovných listov, takže je možné riešiť úlohy i mimo dosah počítača. V nastavení každé úlohy je možné zvolit počet vět v diktátu - od 5 až po 30. Tabulky s výsledky pro každý typ hry informují o těch nejlepších řešitelích. Všechny výsledky dětí se zaznamenávají do zvláštního souboru, ve kterém najdete typ úlohy, která byla řešena, datum, čas, počet správných a špatných odpovědí a výslednou známku.

Aplikácia má jednoduché ovládanie a orientácia v programe je bezproblémová vďaka sofistikovanému grafickému rozhraniu.

V novej verzii 2014 bola pridaná podpora interaktívnych tabúľ, nezávislosť na rozlíšenie monitoru a rozšírený tlačový modul o tlač učiteľských verzií. Program netreba inštalovať, hneď sa spustí prostredníctvom vytvoreného zástupcu.

Využitie titulu: prvý stupeň základnej školy.

Pravopisné cvičenia a diktáty 1 | 1
Pravopisné cvičenia a diktáty 1 | 2
Pravopisné cvičenia a diktáty 1 | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť