Vyrábame napríklad tento výučbový software

USA - Illustrated Geography Atlas

Multiodborový produkt, ktorý poslúži ako na hodinách geografie, tak aj na hodinách anglického jazyka.

Hodiny výučby

Program obsahuje 8 rôznych interaktívnych máp – mapu s takmer dvomi stovkami ikon najznámejších prírodných útvarov, historických miest, národných monumentov, stavieb a štátnych symbolov – každá ikona má popis v angličtine.

Ďalšie mapy obsahujú štáty USA spolu s najzaujímavejšími geografickými a štatistickými údajmi, mapu časových zón, najväčších miest, športových klubov, pohorí a riek.

USA - Illustrated Geography Atlas

Precvičovanie hrou

Ďalej v programe nájdete 6 interaktívnych hier na precvičenie naučeného učiva – testy overujúce pozornosť žiaka pri výučbe, slepé mapy, doplňovanie správnych dvojíc, skladanie mapy USA a hru overujúcu znalosť spellingu jednotlivých štátov US.

Při výučbe angličtiny využijete textové popisy v jednoduchej angličtine, ktoré žiaci využijú pri nácviku porozumenia a prekladu anglického textu. Zároveň budú počuť správnu výslovnosť daných geografických lokalít a zaujímavostí a môžu porovnať mnohokrát značné rozdiely medzi písaným a hovoreným textom.

Vhodné na využitie na všetkých typoch dotykových tabúľ a v počítačových učebniach.

USA - Illustrated Geography Atlas | 1
USA - Illustrated Geography Atlas | 2
USA - Illustrated Geography Atlas | 3
  • | Minimálna konfigurácia * | procesor Pentium Dual-Core a vyšší, 2 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť min. 16 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Odporučená konfigurácia | procesor Intel Pentium i3 a vyšší, 4 GB RAM, grafická karta schopná zobraziť 24 bitovú farebnú hĺbku, 16 bitová zvuková karta kompatibilná s Windows
  • | Podporované operačné systémy | Windows 10 / Windows 11 SK

* nie je zaručený optimálny beh aplikácie

Objednať titul

Mohlo by sa vám páčiť